Persoonlijke en zakelijke informatie

drs. Carola van der Veen (1962)

Ik ben getrouwd en moeder van twee jongvolwassen zonen.

Ik ben oorspronkelijk opgeleid tot bedrijfseconoom (bestuurlijke informatiekunde) en post-doctoraal als auditor van informatiesystemen. Ik ben als zodanig werkzaam geweest bij een aantal grote bureaus, als ook in de accountancy en in de consultancy.

Toen ik begin 30 was heb ik gekozen om het roer om te gooien en met diepgang met mensen te werken. Dit werk past helemaal bij wie ik ben en geeft mij veel vervulling en betekenisgeving. Naast het werk in mijn praktijk schrijf ik boeken en artikelen over mijn vakgebied. 
 
Opleidingsachtergrond

Ik ben opgeleid in hedendaagse psychologische mensbenaderingen en -stromingen, zoals:
- lichaamswerk en lichaamsgerichte psychotherapie
- Transactionele Analyse (TA)
- Neuro-Linguïstisch Programmeren (NLP)
- systemisch werk volgens Hellinger, Ruppert en Hausner
- Somatic Experiencing (SE)
- enneagram
- Emotionally Focused Therapy (EFT)
- Mentalization Based Therapy (MBT)
- the Work
- EMDR
- kindertolk
- werken met liefdesenergie
- tantra
- Heart & Sexuality (H&S)
- traumawerk
- psychopathologie
- psychosociale basiskennis (PSBK)
- medische basiskennis (MBK)
- pathologie en gezondheid in organisaties en systemen
- neuro-affectieve psychotherapie en nervus vagus
- ademwerk
- biodynamische therapie.

Ik ben uitgebreid opgeleid en gespecialiseerd in:
- hechtingsproblematiek
- relationeel trauma
- intimiteit en seksualiteit
- ontwikkelingstrauma.

Beroepsverenigingen

Ik ben lid van:
- het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Gezondheidszorg (RBCZ), en van daaruit van het Tuchtrecht Complementaire Gezondheidszorg (TCZ)
- het Nederlands Verbond voor Psychologen, Psychotherapeuten en Agogen (het NVPA)
- de Stichting Beroepsorganisatie voor Lichaamsgeoriënteerde (Psycho)therapie (SBLP)
- de Stichting Emotionally Focused Therapy (Stichting EFT)
- Voor klachten en geschillen in het kader van de Wkkgz-registratie ben ik aangesloten bij de Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG). 

Meer informatie is te vinden op: www.rbcz.nl, www.nvpa.orgwww.sblp.nl, www.eft.nl, www.scag.nl, www.nibig.nl.

Elk van deze beroepsverenigingen heeft een ethische code (Code Ethiek en Gedrag) vastgelegd voor therapeutisch begeleidingswerk. Hierin is ook een klachtenreglement opgenomen. Ik werk op basis van deze codes.
In geval van een klacht of een geschil kan de cliënt dat eerst met mij contact brengen. Mochten wij er niet uitkomen en blijft de klacht voortbestaan, dan kan de cliënt contact opnemen met het NVPA of de SBLP en een beroep doen op de klachtencommissie van de betreffende beroepsvereniging. In laatste instantie kan de cliënt een procedure starten vanuit de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg), zie www.degeschillencommisiezorg.nl.
Ik houd mij aan de meldcode geweld en kindermishandeling, zie www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode.

Zakelijke informatie

We werken standaard anderhalf uur. Voor een sessie individuele begeleiding zijn de kosten € 165,00 (BTW-vrij). Voor een sessie relatietherapie vraag ik € 110,00 per persoon. De prijs van coaching en supervisie is op aanvraag.
Ook de eerste sessie breng ik in rekening. Wanneer de sessie uitloopt tot twee uur zijn de kosten € 50,00 extra. 

Indien je bij je ziektekostenverzekering aanvullend verzekerd bent voor complementaire of alternatieve zorg, kun je mogelijk (een deel van) de individuele sessies vergoed krijgen. Vraag of kijk het zelf even na bij je verzekering. Kijk voor meer informatie op https://nvpa.org/zorgverzekering onder Voor cliënten/Vergoedingen, of op https://sblp.nl/vergoedingen-door-zorgverzekeraars  onder Cliënten/Vergoedingen/Een overzicht van de vergoedingen SBLP. 

Als je over prijzen of vergoedingen nog vragen hebt, neem dan gerust contact met mij op. Coaching en supervisie worden niet vergoed door de ziektekostenverzekering.

Sessies die korter dan 48 uur voor een afgesproken sessies worden afgezegd, of niet afgezegde sessies, breng ik in rekening.

Kamer van Koophandel Utrecht 30185887.

BTW-identificatienummer: NL001553101B58. 

Privacyverklaring

Lees hier de Privacyverklaring.

Klachten

Wanneer je een klacht hebt over mijn behandeling is de procedure als volgt:
- je bespreekt de klacht met mij. Als de behandeling van de klacht door mij niet bevredigend is, dan:
- neem je contact op met één van mijn beroepsverenigingen, zie https://nvpa.org/klacht-indienen of https://sblp.nl/klacht-over-een-therapeut/. Mocht dat niet bevredigend worden behandeld, dan:
- neem je contact op met de geschillencommissie van de Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG). Vanuit de koepelvereniging RBCZ ben ik aangesloten bij het Tuchtrecht Complementaire Gezondheidszorg (TCZ). 

Openingstijden en bereikbaarheid

De praktijk is op werkdagen geopend. Ik ben bereikbaar via email ( Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. ), telefoon (06-29003881) en Whatsapp.