Persoonlijke en zakelijke informatie

drs. Carola van der Veen (1962)

Ik ben getrouwd en moeder van twee jongvolwassen zonen.

Ik ben oorspronkelijk opgeleid tot bedrijfseconoom (bestuurlijke informatiekunde) en post-doctoraal als auditor van informatiesystemen. Ik ben als zodanig werkzaam geweest bij een aantal grote bureaus, als ook in de accountancy en in de consultancy.

Toen ik begin 30 was heb ik gekozen om het roer om te gooien en met diepgang met mensen te werken. Dit werk past helemaal bij wie ik ben en geeft mij veel vervulling en betekenisgeving. Naast het werk in mijn praktijk schrijf ik boeken en artikelen over mijn vakgebied. 
 
Opleidingsachtergrond

Ik ben opgeleid in hedendaagse psychologische mensbenaderingen en -stromingen, zoals:
- lichaamswerk en lichaamsgerichte psychotherapie
- Transactionele Analyse (TA)
- Neuro-Linguïstisch Programmeren (NLP)
- systemisch werk volgens Hellinger, Ruppert en Hausner
- Somatic Experiencing (SE)
- enneagram
- Emotionally Focused Therapy (EFT)
- Mentalization Based Therapy (MBT)
- the Work
- EMDR
- kindertolk
- werken met liefdesenergie
- tantra
- Heart & Sexuality (H&S)
- traumawerk
- psychopathologie
- psychosociale basiskennis (PSBK)
- medische basiskennis (MBK)
- pathologie en gezondheid in organisaties en systemen
- neuro-affectieve psychotherapie.

Ik ben uitgebreid opgeleid en gespecialiseerd in:
- hechtingsproblematiek
- relationeel trauma
- intimiteit en seksualiteit.

Beroepsverenigingen

Ik ben lid van:
- het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Gezondheidszorg (RBCZ), en van daaruit van het Tuchtrecht Complementaire Gezondheidszorg (TCZ)
(licentienummer 408191T);
- het Nederlands Verbond voor Psychologen, Psychotherapeuten en Agogen (het NVPA)
(lidnummer 100729);
- de Stichting Beroepsorganisatie voor Lichaamsgeoriënteerde (Psycho)therapie (SBLP)
(lidnummer 20076210).
- de Stichting Emotionally Focused Therapy (Stichting EFT)
(lidnummer 2984);
- Voor klachten en geschillen in het kader van de Wkkgz-registratie ben ik aangesloten bij de Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG)
(inschrijfnummer 10158). 

Meer informatie is te vinden op: www.rbcz.nl, www.nvpa.orgwww.sblp.nl, www.eft.nl, www.scag.nl, www.nibig.nl.

Elk van deze beroepsverenigingen heeft een ethische code (Code Ethiek en Gedrag) vastgelegd voor therapeutisch begeleidingswerk. Hierin is ook een klachtenreglement opgenomen. Ik werk op basis van deze codes.
In geval van een klacht of een geschil kan de cliënt dat eerst met mij contact brengen. Mochten wij er niet uitkomen en blijft de klacht voortbestaan, dan kan de cliënt contact opnemen met het NVPA of de SBLP en een beroep doen op de klachtencommissie van de betreffende beroepsvereniging. In laatste instantie kan de cliënt een procedure starten vanuit de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg), zie www.degeschillencommisiezorg.nl.
Ik houd mij aan de meldcode geweld en kindermishandeling, zie www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode.

Zakelijke informatie

We werken standaard anderhalf uur. Voor een sessie individuele begeleiding zijn de kosten € 165,00. Voor een sessie relatietherapie vraag ik € 110,00 per persoon. De prijs van coaching en supervisie is op aanvraag en is inclusief BTW. Ook de eerste sessie breng ik in rekening. Wanneer de sessie uitloopt tot twee uur zijn de kosten € 50,00 extra. 

Indien je bij je ziektekostenverzekering aanvullend verzekerd bent voor complementaire of alternatieve zorg, kun je mogelijk (een deel van) de sessies vergoed krijgen. Vraag of kijk het zelf even na bij je verzekering. Kijk voor meer informatie op www.nvpa.org onder Voor cliënten/Vergoedingen, of op www.sblp.nl onder Cliënten/Vergoedingen/Een overzicht van de vergoedingen SBLP. 
Als je over prijzen of vergoedingen nog vragen hebt, neem dan gerust contact met mij op. Coaching en supervisie worden niet vergoed door de ziektekostenverzekering.

Sessies die korter dan 48 uur voor een afgesproken sessies worden afgezegd, of niet afgezegde sessies, breng ik in rekening.

Kamer van Koophandel Utrecht 30185887.

Privacy-verklaring

Lees pdfhier de Privacy verklaring.