individuele begeleiding

Mijn uitgangspunten

Jij bent goed, het is goed
Een mens is pas in staat om te veranderen, wanneer hij zich veilig voelt. Veilig bij de begeleider, en vooral: veilig genoeg bij zichzelf. Vaak hangt dit samen met acceptatie. Je bent goed zoals je bent. Het hangt ook samen met aanvaarding van wat er in je leven is en van wat is geweest. De wens om te veranderen komt voort uit een verlangen om de weg naar jezelf terug te vinden, om te leven zoals dat bij je past. Werkelijk vanuit je eigen behoeften en verlangens.
 
Zorgen voor jezelf
Een belangrijk uitgangspunt voor mij in dit werk is mensen te leren goed voor zichzelf te zorgen. Jezelf serieus te nemen en lief te zijn voor jezelf. En vooral: te leren luisteren naar je eigen behoeften. Want behoeften (wensen en verlangens) drijven ons. We hebben alleen vaak, om wat voor reden dan ook, afgeleerd daarnaar te luisteren.
 
Je bent lichaam, geest en ziel
Lichaam, geest en ziel horen bij elkaar, en dat is ook uitgangspunt in mijn manier van kijken naar mensen. Veranderingen hebben meestal op al deze niveaus betrekking en hebben vaak voelbaar en zichtbaar op al die niveaus hun uitwerking. Ervaringen sla je op in je geest (het denken en het voelen), maar ook in je lichaam, je brein en zenuwstelsel, en in de energetische laag van het lichaam. Ze doen ook iets met je op het niveau van zingeving en met je ziel (spiritualiteit).

Leren liefhebben en je geliefd voelen
We verlangen allemaal naar liefde. Ons verlangen naar liefde is wat ons ten diepste drijft. Vaak moeten we weer leren liefhebben en leren om liefde en intimiteit toe te laten en te ontvangen. Weten dat jij om van te houden bent en dat er van je gehouden wordt, is een wezenlijke en helende ervaring. Het ervaren van liefde geeft levensenergie. Want oprechte liefde is de meest natuurlijke vorm van heling.

Het leven is nu
Door rust te nemen voor wat je in het nu ervaart, kun je meer en meer bewustworden. Je kunt leven in het nu, waarbij je het verleden met al z’n ervaringen verwerkt en de beperkende invloed ervan loslaat. Het is dan vaak wonderlijk hoe je je simpelweg voldaan en stil van binnen kunt voelen door volledig in het nu aanwezig te zijn. Het gaat op zo’n moment vaak minder om ‘dingen doen’, maar veel meer om te ‘zijn’. Op deze manier kun je steeds meer in contact komen met wie je in wezen bent en waartoe je hier op aarde bent, en je toekomst vormgeven. 

Je hoeft het niet alleen te doen
Tenslotte geldt: jij bent degene die het grootste werk verricht. Dat kan ook niet anders, het gaat om jou. Ik kan je daarbij ondersteunen met alle kennis, ervaring en levenswijsheid die ik heb. Jij doet het zelf, maar je hoeft het niet alleen te doen.